Roadshows

Imprezy typu Roadshow są istotnym narzędziem marketingowym nowoczesnych przedsiębiorstw. Roadshow jest alternatywną formą reklamy i komunikacji z potencjalnym klientem z możliwością niekonwencjonalnego przedstawienia oferty. Głównym zadaniem tego typu wydarzeń jest nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami i partnerami biznesowymi. Takie „Mobiles event” są olbrzymim wyzwaniem logistycznym, ale niosą ze sobą wymierne korzyści wynikające z szybkiego, bezpośredniego i kreatywnego przekazywania informacji do odbiorców. TakePlace® daje możliwość organizacji Roadshow w sposób profesjonalny i zorientowany na wcześniejsze założenia.

Nasze usługi w tej dziedzinie:

• Analiza docelowa,
• Koncepcja marketingowa,
• Planowanie trasy,
• Pośrednictwo w wyborze miejsca,
• Reklama szlaku,
• Zarządzanie budżetem,
• Program ramowy,
• Controlling,
• Oceny.